Meridata Finland Ltd - Marine Geophysical Survey Systems

Om företaget

Ett vattenområde som lämpar sig för lodning med sidotittande ekolod, linjelodning, ekoramning, multibeameolod, seismisk reflektionslodning eller penetrerande sedimentlodning: Vattenområdet har ekolodats med reflektionsseismik, sidotittande ekolod, sedimentekolod, vertikalt högupplösande ekolod, multibeamlod samt ekoram.Företaget Oy Meridata Finland Ltd (Meridata) grundades år 1977 och började sin verksamhet med att tillverka ekolod för navigationsbruk. Redan i början bestod kundkretsen av professionella användare såsom forskare, kustbevakningsverk samt militära anläggningar, främst i de nordiska länderna.

I mitten av 1980-talet designade företaget sitt första mikroprocessorbaserade ekolodsystem för forskningsbruk, vilket snart medförde ett behov av programvara för digital insamling och processering av lodningsdata. De första digitala verktygen av denna typ levererade Meridata år 1988.

Sedan tidiga 1990-talet har Meridata som sin kärnverksamhet koncentrerat sig på programvara och lodningssystem för två applikationsområden: batymetri med hög upplösning samt maringeologisk kartering. I den förstnämnda kategorin har företaget levererat system till ytterst krävande miljöer, projekt och kunder, inklusive världens största vattenbyggföretag och statliga anläggningar med ansvar för vattenfarleder i ett antal länder. Inom maringeologin omfattar kundkretsen universitet och institutioner runt om i världen.

I samarbete med forskare verksamma i den marina miljön har företaget skaffat sig erfarenhet och teknisk kunnande som belönats med en solid marknadsposition, långvariga kundförhållanden och nya uppdrag genom rekommendationer från de befintliga kunderna.

I dag är mera än 90 procent av företagets försäljning export - till alla världsdelar.  Kunder inom Östersjöområdet står oss dock nära - och inte enbart geografiskt.  Vi kan kontaktas direkt i alla frågor som berör undervattenskartering.

Sedan början av 2007 har Meridata offererat specialutrustning för undervattenskartering även för uthyrning.


Copyright © 2019 Oy Meridata Finland Ltd. All rights reserved.