Meridata Finland Ltd - Marine Geophysical Survey Systems

Yritys

Viistokaikuluotaus, kaikuharaus, monikeilaluotaus, seisminen heijastusluotaus, matalataajuusluotaus tai linjaluotaus -menetelmällä luodattavaksi soveltuva vedenalainen alue. Vesialueella suoritettu kaikuluotaus, linjaluotaus, kaikuharaus, monikeilaus, viistokaikuluotaus, matalataajuusluotaus ja heijastusseisminen luotaus.Oy Meridata Finland Ltd (Meridata) on perustettu vuonna 1977 ja aloitti toimintansa valmistamalla kaikuluotaimia merenkulkukäyttöön.  Jo varhain asiakkaiksi valikoituivat luotaimien ammattikäyttäjät kuten tutkijat, merivartiostot, luotsilaitokset sekä merivoimat, pääosin pohjoismaissa.

1980-luvun puolivälissä yritys suunnitteli ensimmäisen mikroprosessoripohjaisen luotausjärjestelmänsä tutkimuskäyttöön.  Tämä johti pian tarpeeseen kehittää ohjelmistot luotaustiedon tallennukseen sekä käsittelyyn.  Ensimmäiset tällaiset digitaaliset työkalut toimitimme vuonna 1988.

1990-luvun alusta lähtien Meridata on keskittynyt kehittämään ohjelmistoja ja luotausjärjestelmiä kahdelle sovellusalueelle: korkean erottelukyvyn syvyyskartoitus ja merigeologinen kartoitus.  Ensinmainitulla markkina-alueella yritys on toimittanut järjestelmiä erittäin vaativiin ympäristöihin ja projekteihin, mukaan lukien maailman suurimpia vesirakennusyrityksiä sekä vesiväylistä vastaavia viranomaisia lukuisissa maissa.  Merigeologian piirissä asiakaskunta käsittää konsulttiyrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia ympäri maailman.

Yhteistyössä merellisen ympäristön toimijoiden kanssa Meridata on hankkinut kokemusta ja teknistä osaamista, joka on palkittu paitsi vakaalla markkina-asemalla ja pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, myös hyviin referensseihimme ja edistyksellisiin ratkaisuihimme pohjautuvilla uusilla toimeksiannoilla.

Tänään yrityksen myynnistä ulkomaiden osuus on yli 90 prosenttia, ja vientiä on kaikkiin maanosiin.  Suomen ja Itämeren alueen asiakkaat ovat meille kuitenkin läheisiä muutenkin kuin sijainniltaan.  Meihin voi ottaa suoraan yhteyttä kaikissa vedenalaiskartoitusta koskevissa kysymyksissä.

Vuoden 2007 alusta lukien olemme tarjonneet monipuolista vedenalaiskartoituksen erikoiskalustoa myös vuokrattavaksi.


Copyright © 2019 Oy Meridata Finland Ltd. All rights reserved.